Rozwój regionu

Rozwój regionu

Rozwój regionu odpowiedzią na kryzys

Odpowiedzią na krajowe problemy jest z całą pewnością rozwój regionów i wykorzystanie
drzemiącego w nich potencjału. Centralne rozwiązania już wielokrotnie nie odniosły zamierzonego
skutku. Pora na to, by lokalni przedsiębiorcy współpracowali ze sobą, dbając o rozwój gospodarczy
swoich najbliższych miejscowości, korzystając z nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

 

Przedsiębiorcy z Lubuskiego: Dariusz Maciński

To oczywiste, że polska gospodarka opiera się obecnie przede wszystkim na małych i średnich
przedsiębiorstwach, którzy swoją pasję zamieniają w dochodowy biznes, dając miejsca pracy i
przyczyniając się do rozwoju regionu. Tak właśnie jest również na ziemi lubuskiej, gdzie obecnie
funkcjonuje 50 tysięcy przedsiębiorców.

Województwo Lubuskie posiada ogromny potencjał naturalny w postaci lasów, a także takich
surowców jak gaz ziemny, ropa naftowa czy węgiel brunatny. Na korzyść regionu działa również
dobrze rozwinięta infrastruktura. Kryzys ostatnich lat doprowadził jednak do upadku niektórych,
mniejszych firm. Na rynku pozostali przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy potrafili wykorzystać
nowoczesne technologie i potrafili dostosować się do aktualnych potrzeb.

maciński pellet

Lokalne inicjatywy

 

Najbardziej prężnymi regionami województwa lubuskiego są powiaty gorzowski i międzyrzeczki.
Dariusz Maciński rozwija tu swoje firmy od kilkunastu lat, inwestując w ich rozwój i modernizację.
Pan Maciński urodził się w Skwierzynie i w czasach, gdy większość próbowała swoich sił w wielkich
miastach lub zagranica, on postanowił stworzyć swój biznes w rodzinnym regionie. Firma BDM, którą
założył w 2002 zajmuje się przede wszystkim spedycją. W dwa lata później powstała spółka KOMA
specjalizująca się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Pierwsze sukcesy skłoniły Dariusz Macińskiego do
otworzenia kolejne spółki BDM-Bis S.C, która zajmuje się produkcją narzędzi budowlanych i
prowadzeniem znanej w okolicy restauracji.

Kolejne lata Dariusz Maciński wykorzystał na rozwój firm zajmujących się produkcją i handlem
biomasy: WOODWASTE Sp. z o.o., LOOTOR Sp. z o.o. , DM Celus Sp. zo.o. i STL Sp. z o.o . Pionierskie
na rynku polskim wykorzystanie biomasy okazało się strzałem w dziesiątkę. Cena tego ekologicznego
paliwa była bowiem atrakcyjna dla konsumentów.

 

W 2012 roku Dariusz Maciński założył kolejne dwie spółki. Pierwsza z nich AGRIM sp. z o.o zajmuje się
zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Druga natomiast, GOOD PRODUCERS sp. z o.o. zrzesza
lokalnych producentów rolnych, którzy zainteresowani są sprzedażą nasion zbóż i roślin oleistych.

Praca w regionie

Powiat międzyrzecki boryka się od lat z wysokim bezrobociem. Aktualnie aż 5000 osób nie może
znaleźć stałej pracy. Firmy, które prowadzi Dariusz Maciński w Przytocznej, Skwierzynie i okolicach są
więc na wagę złota, ponieważ są to stabilne przedsiębiorstwa, w których mieszkańcy mogą otrzymać
stałą pracę . Obecnie w jego firmach zatrudnionych jest 200 osób. Jest on również członkiem
Lubuskiej Organizacji Pracodawców, której celem jest rozwój regionu poprzez tworzenie nowych
miejsc pracy i wykorzystywanie nowoczesnych technologii.

 

Rozwój rolnictwa

W regionie dominuje przede wszystkim przemysł, usługi i budownictwo. Rolnictwo z roku na rok
stawało się coraz mniejszą częścią lokalnej gospodarki. Dariusz Maciński postanowił zmienić tę
sytuację, zakładając firmę Woodwaste, która zajmuje się produkcją zielonej energii. W Przytocznej
zaczęto wytwarzać agropellet ze słomy i roślin oleistych, które dostarczane są od lokalnych rolników.
Ciągły rozwój i powstawanie kolejnych fabryk przyczyniło się do tego, że obecnie Woodwaste
współpracuje z 250 gospodarstwami. Warto ponadto zauważyć, że firma pana Macińskiego dostarcza
pellet do grup energetycznych w całym kraju, co wiązało się z nawiązaniem współpracy z
pięćdziesięcioma firmami transportowymi. Lokalna inicjatywa przyczynia się więc do rozwoju nie
tylko rolnictwa, lecz również spedycji.

 

Myślenie ekologiczne

Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla naszego kraju wiele możliwości, jednak nałożyło na
nas pewne obowiązki. Jednym z ważniejszych jest oczywiście walka z globalnym ociepleniem poprzez
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Przestawienie polskiej energetyki opartej na węglu nie jest
oczywiście łatwe. Głównym problemem z zieloną energią w naszym kraju jest fakt, że ogniwa
folowoltaniczne i farmy wiatrowe nie są w naszej szerokości geograficznej najbardziej efektywne.

Inwestycje Dariusza Macińskiego polegające na produkcji pelletu są praktycznym i ekonomicznym
rozwiązaniem, dzięki któremu jesteśmy w stanie przyczynić się do walki z ociepleniem klimatu. Zaletą
agropelletu jest przede jego niewyczerpywalaność, szybkie pozyskiwanie, a także niska cena, która
jest w stanie konkurować z węglem.

Dariusz Maciński wraz z firmą Satton zajmuje się opracowywaniu jeszcze lepszych metod
pozyskiwania i preparowaniu surowców do produkcji biomasy. Wspólny wysiłek zaowocował
zaprojektowaniem i stworzeniem nowoczesnej linii technologicznej, taśm oraz kotłów i wytwornic
pary. Inwestor jest również członkiem „Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa”, którego misją
jest dbanie o interesy producentów biomasy, a także prowadzenie programów edukacyjnych i
badawczych.

Zapisz

Zapisz